Verdens Ende
Løpet

Informasjon om løpet


Neste løp: 20-21. mai 2023

Påmeldingen er åpen 1. oktober 2022 - 1. mai 2023.

Vi inviterer til neste utgave av terrengultraløpet Soria Moria til Verdens Ende, i helgen 20-21. mai 2023.


100-miles+, 166.2 km, samlet stigning +4670m/-5140m


Start:

Soria Moria, Voksenkollen i Oslo, 

lørdag 20. mai kl 10:00.

 

Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 21. mai kl 21:00.


50-miles+, 83.1 km, samlet stigning +1880m/-2020m


Start:

Hanekleiva, Sande i Vestfold, 

lørdag 20.mai kl 23:59. 


Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 21. mai kl 21:00.


Underlag

Ca. 3/4  av traseene går på mykt underlag (sti / traktorvei / grusvei).


Kart og GPS-spor

Løpstraseene er ikke fysisk merket med merkebånd og skilt. Deltakerne er selv ansvarlige for å navigere, enten ved hjelp av GPS-spor eller papirkart. Man vil kunne laste ned GPS-spor og kartdata i god tid før løpet.


Service-punkter

Det er følgende service-punkter:


 • Lierskogen (kun drikke)
 • Drammen
 • Hanekleiva i Sande
 • Hengsrød i Re
 • Tønsberg
 • Vrengen bro

 

På disse tilbys enkel servering av mat og drikke.


Bagasje

Vi transporterer 1 stk baggasje for hver deltaker fra start til mål. 100 miles-løperne kan levere en drop-bag på start, som de vil få tilgang til på service-punktet i Hanekleiva.


Ved brutt løp kan bagasje/drop-bag hentes enten ved mål på løpsdagen (søndag) eller ved Langt og Lenges hovedkontor i Gjerdrum (etter nærmere avtale).


Transport

Ved påmelding er det anledning til å bestille transport:


 • Fra Sande jernbanestasjon til start 50 miles. Avgangstid: Lørdag 20. mai 22:30. Pris 50 kr.


Bestillingen kan gjøres også etter at man er påmeldt løpet, fristen er 1. mai 2023.


Vi tilbyr å bestille og koordinere transport til deltakernes egen kostnad fra mål ved Verdens Ende til Tønsberg jernbanestasjon. Om du har behov for slik transport, ta kontakt med oss ved målet på Verdens Ende.

Support

Arrangementet er basert på prinsippet om selv-support, dvs. at deltaker selv må bære med seg alt som måtte trenges av mat, drikke og utstyr. Det er imidlertid tillatt for deltaker selv å kjøpe mat og drikke fra butikker, bensinstasjoner, o.l. langs løypa.

 

Å motta hjelp fra andre enn arrangøren er kun tillatt på våre betjente service-punkter. Såkalt "pacing" er ikke tillatt.


Sikkerhet og opptreden

Alle er ansvarlige for egen sikkerhet. Det en selvfølge å hjelpe en deltaker som skulle komme i en nødsituasjon. Vi etterlater oss ikke søppel av noe slag langs løypa.


Obligatorisk utstyr

Detaljert liste over obligatorisk utstyr finner du her.

 

Premiering

Det er premie til de beste damer/herrer på begge distanser, samt deltakermedalje til alle som fullfører innen tidsgrensen.


Påmelding

Påmelding åpner 1. oktober 2022 og stenger 1. mai 2023. Det er begrensning på antall deltakere. Påmelding er kun gyldig når deltakeravgift er betalt. Ved påmelding krysses det av for at man har lest og godtar løpets regler og betingelser. Påmelding er bindende.

 

Deltakerbegrensning

100 miles: Maksimalt 200 deltakere

50 miles:   Maksimalt 200 deltakere


Startavgift

Ved påmelding 1. oktober - 31. desember 2022:

 • 100-miles 1350 kr
 • 50-miles   1000 kr


Ved påmelding 1. januar - 28. februar 2023:

 • 100-miles 1550 kr
 • 50-miles   1200 kr


Ved påmelding 1. mars - 1. mai 2023:

 • 100-miles 1850 kr
 • 50-miles   1500 kr

Tidsplan og sperretider


First

runner 50 mi

First

runner 100 mi

Time

barrier

Soria Moria


10:00


Lierskogen

35 km


13:45

16:30

Drammen

48 km


15:15

19:00

Hanekleiva

83 / 0 km

00:00

20:00

03:00

Hengsrød

114 / 31 km

03:00

23:45

09:30

Tønsberg

134 / 51 km

05:15

02:30

14:00

Verdens Ende

166 / 83 km

09:00

06:00

21:00

Sperretidene angir fristen for å sjekke ut av service-stasjonene.

Utdeling av startnumre og trackere

For 100 miles deles startnumre og trackere ut på Soria Moria hotell:


 • Fredag 19. mai, 17:00-19:00: Kun startnumre
 • Lørdag 20. mai, 07:30-09:00: Startnumre og trackere

For 50 miles deles startnumre og trackere ut ved startstedet i Hanekleiva:


 • Lørdag 20. mai, 22:00-23:30: Startnumre og trackere