Løyper

Soria Moria til Verdens Ende

Oppdatert 09.03.2020


GPX-filene er redusert i størrelse, og man kan også laste ned et oppdelt spor (4 deler for 100 miles og 2 deler for 50 miles).


Kommentarer

Noen nettlesere tillater ikke direkte nedlasting av filer av type "gpx". Et alternativ er å laste ned en innpakket (zippet) fil, som må pakkes ut før gpx-filen kan brukes.


For det oppdelte GPS-sporet hører gpx-filene "SMVE_03..." and "SMVE_04..." til 50-miles distansen.BakerHansen
Home Norwegian English

Copyright @ All Rights Reserved