Innbydelse

Soria Moria til Verdens Ende

Neste løp: 22-23. mai 2021

Påmeldingen åpner 1. oktober 2020.

Vi inviterer til neste utgave av terrengultraløpet Soria Moria til Verdens Ende, i helgen 22-23. mai 2021.


100-miles+, 166.2 km, samlet stigning +4670m/-5140m


Start:

Soria Moria, Voksenkollen i Oslo, 

lørdag 22. mai kl 10:00.

 

Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 23. mai kl 21:00.


50-miles+, 83.1 km, samlet stigning +1880m/-2020m


Start:

Hanekleiva, Sande i Vestfold, 

lørdag 22.mai kl 23:59. 


Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 23. mai kl 21:00.


Underlag

Ca. 3/4  av traseene går på mykt underlag (sti / traktorvei / grusvei).


Kart og GPS-spor

Løpstraseene er ikke fysisk merket med merkebånd og skilt. Deltakerne er selv ansvarlige for å navigere, enten ved hjelp av GPS-spor eller papirkart. Man vil kunne laste ned GPS-spor og kartdata i god tid før løpet.


Service-punkter

Det er følgende service-punkter:


 • Lierskogen (kun drikke)
 • Drammen
 • Hanekleiva i Sande
 • Hengsrød i Re
 • Tønsberg
 • Vrengen bro

 

På disse tilbys enkel servering av mat og drikke.


Bagasje

Vi transporterer 1 stk baggasje for hver deltaker fra start til mål. 100 miles-løperne kan levere en drop-bag på start, som de vil få tilgang til på service-punktet i Hanekleiva.


Ved brutt løp kan bagasje/drop-bag hentes enten ved mål på løpsdagen (søndag) eller ved Langt og Lenges hovedkontor i Gjerdrum (etter nærmere avtale).


Transport

Ved påmelding er det anledning til å bestille transport:


 • Fra Sande jernbanestasjon til start 50 miles
 • Fra mål ved Verdens Ende til Tønsberg jernbanestasjon


Transport kan også bestilles etter at man er påmeldt til løpet. Frist for bestilling er 1. mai 2021.

Support

Arrangementet er basert på prinsippet om selv-support, dvs. at deltaker selv må bære med seg alt som måtte trenges av mat, drikke og utstyr. Det er imidlertid tillatt for deltaker selv å kjøpe mat og drikke fra butikker, bensinstasjoner, o.l. langs løypa.

 

Å motta hjelp fra andre enn arrangøren er kun tillatt på våre betjente service-punkter. Såkalt "pacing" er ikke tillatt.


Sikkerhet og opptreden

Alle er ansvarlige for egen sikkerhet. Det en selvfølge å hjelpe en deltaker som skulle komme i en nødsituasjon. Vi etterlater oss ikke søppel av noe slag langs løypa.


Obligatorisk utstyr

Detaljert liste over obligatorisk utstyr finner du her.

 

Premiering

Det er premie til de beste damer/herrer på begge distanser, samt deltakermedalje til alle som fullfører innen tidsgrensen.


Påmelding

Påmelding åpner 1. oktober 2020 og stenger 1. mai 2021. Det er begrensning på antall deltakere. Påmelding er kun gyldig når startkontingent er betalt. Ved påmelding krysses det av for at man har lest og godtar løpets regler og betingelser. Påmelding er bindende.

 

Deltakerbegrensning

100 miles: Maksimalt 150 deltakere

50 miles:   Maksimalt 100 deltakere


Startavgift

Ved påmelding 1. oktober - 31. desember 2020:

 • 100-miles 1100 kr
 • 50-miles     800 kr


Ved påmelding 1. januar - 28. februar 2021:

 • 100-miles 1300 kr
 • 50-miles   1000 kr


Ved påmelding 1. mars - 1. mai 2021:

 • 100-miles 1500 kr
 • 50-miles   1200 kr

Tidsplan og sperretider


First

runner 50 mi

First

runner 100 mi

Time

barrier

Soria Moria


10:00


Drammen

48 km


15:15

19:00

Hanekleiva

83 / 0 km

00:00

20:00

03:00

Hengsrød

114 / 31 km

03:00

23:45

09:30

Tønsberg

134 / 51 km

05:15

02:30

14:00

Verdens Ende

166 / 83 km

09:00

06:00

21:00

Sperretidene angir fristen for å sjekke ut av service-stasjonene.

BakerHansen
Salomon Logo White
Home Norwegian English

Copyright @ All Rights Reserved