Innbydelse

Soria Moria til Verdens Ende

Neste løp arrangeres 23-24. mai 2020.

Påmeldingen åpner 1. oktober 2019.

Informasjonen nedenfor gjelder løpet i 2019.

Vi inviterer til terrengultraløp i helgen 11-12. mai 2019.


100-miles, 162 km, samlet stigning +4040m/-4510m


Start:

Soria Moria, Voksenkollen i Oslo, 

lørdag 11. mai kl 10:00.

 

Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 12. mai kl 19:00.


50-miles+, 83 km, samlet stigning +1870m/-2010m


Start:

Hanekleiva, Sande i Vestfold, 

lørdag 11.mai kl 23:59. 


Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 12. mai kl 19:00.


Underlag

Ca. 3/4  av traseene går på mykt underlag (sti / traktorvei / grusvei).


Kart og GPS-spor

Løpstraseene er ikke fysisk merket med merkebånd og skilt. Deltakerne er selv ansvarlige for å navigere ved hjelp av gitte hjelpemidler: kart og GPS-spor. Man vil kunne laste ned kart og GPS-spor i god tid før løpet.


Service-punkter

Det er følgende service-punkter:


 • Lierskogen (kun drikke)
 • Drammen
 • Hanekleiva i Sande
 • Hengsrød i Re
 • Tønsberg
 • Vrengen bro

 

På disse tilbys enkel servering av mat og drikke.


Bagasje

Vi transporterer 1 stk baggasje for hver deltaker fra start til mål. 100 miles-løperne kan levere en drop-bag på start, som de vil få tilgang til på service-punktet i Hanekleiva.


Support

Arrangementet er basert på prinsippet om selv-support, dvs. at deltaker selv må bære med seg alt som måtte trenges av mat, drikke og utstyr. Det er dog tillatt for deltaker selv å kjøpe mat og drikke fra butikker, bensinstasjoner, o.l. langs løypa.

 

Å motta hjelp fra andre enn arrangøren er kun tillatt på våre betjente service-punkter.


Sikkerhet og opptreden

Alle er ansvarlige for egen sikkerhet. Det en selvfølge å hjelpe en deltaker som skulle komme i en nødsituasjon. Vi etterlater oss ikke søppel av noe slag langs løypa.


Obligatorisk utstyr

Detaljert liste over obligatorisk utstyr finner du her.

 

Premiering

Det er premie til de 3 beste damene og herrene på begge distanser, samt deltakermedalje til alle som fullfører innen tidsgrensen.


Påmelding

Påmelding åpner 1. oktober 2018 og stenger 28. april 2019. Det er begrensning på antall deltakere. Påmelding er kun gyldig når startkontingent er betalt. Ved påmelding krysses det av for at man har lest og godtar løpets regler og betingelser. Påmelding er bindende.

 

Deltakerbegrensning

100 miles: Maksimalt 100 deltakere

50 miles:   Maksimalt 100 deltakere


Startavgift

Ved påmelding før 1. november 2018:

 • 100-miles 600 kr
 • 50-miles   400 kr


Ved påmelding 1. november - 31. desember 2018:

 • 100-miles 950 kr
 • 50-miles   650 kr


Ved påmelding 1. januar - 28. februar 2019:

 • 100-miles 1250 kr
 • 50-miles     850 kr


Ved påmelding 1. mars - 28. april 2019:

 • 100-miles 1500 kr
 • 50-miles   1000 kr

Tidsplan og sperretider


Første løper 50 mi

Første løper 100 mi

Sperre

tid

Soria Moria


10:00

10:00

Drammen

46 km


14:30

17:30

Hanekleiva

79 / 0 km

00:00

19:00

00:00

Hengsrød

110 / 31 km

03:00

23:45

07:00

Tønsberg

130 / 51 km

05:15

02:45

12:00

Verdens Ende

162 / 83 km

09:00

07:15

19:00

Copyright @ All Rights Reserved