Innbydelse

Soria Moria til Verdens Ende

Oppdatert 27.09.2017, 09:00

Vi inviterer til terrengultraløp i helgen 19-20. mai 2018.

 

100-miles, 161 km, samlet stigning +3700m/-4000m

 

Start:

Soria Moria, Voksenkollen i Oslo,

lørdag 19. mai kl 12.00.

Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 20. mai kl 21:00.

 

50-miles+, 83 km, samlet stigning +1500m/-1600m

 

Start:

Hanekleiva, Sande i Vestfold,

lørdag 19.mai kl 24:00.

 

Mål:

Verdens Ende, Tjøme i Vestfold,

seneste målgang søndag 20. mai kl 21:00.

 

Underlag

Ca. 3/4 av traseene går på mykt underlag (sti / traktorvei / grusvei).

 

Kart og GPS-spor

Løpstraseene er ikke fysisk merket med merkebånd og skilt. Deltakerne er selv ansvarlige for å navigere ved hjelp av gitte hjelpemidler: kart og GPS-spor. Man vil kunne laste ned kart og GPS-spor i god tid før løpet.

 

Service-punkter

Det er følgende service-punkter:

 

  • Drammen
  • Hanekleiva i Sande
  • Hengsrød i Re
  • Tønsberg

På disse tilbys enkel servering av mat og drikke.

 

Ubetjent vannpost

Det settes ut vann ved Vrengen bro, for selvbetjening.

 

Bagasje

Vi transporterer 1 stk baggasje for hver deltaker fra start til mål. 100 miles-løperne kan levere en drop-bag på start, som de vil få tilgang til på service-punktet i Hanekleiva.

 

Support

Arrangementet er basert på prinsippet om selv-support, dvs. at deltaker selv må bære med seg alt som måtte trenges av mat, drikke og utstyr. Det er dog tillatt for deltaker selv å kjøpe mat og drikke fra butikker, bensinstasjoner, o.l. langs løypa.

Å motta hjelp fra andre enn arrangøren er kun tillatt på våre betjente service-punkter.

 

Sikkerhet og opptreden

Alle er ansvarlige for egen sikkerhet. Det en selvfølge å hjelpe en deltaker som skulle komme i en nødsituasjon. Vi etterlater oss ikke søppel av noe slag langs løypa.

 

Obligatorisk utstyr

Detaljert liste over obligatorisk utstyr finner du her.

Premiering

Det er premie til de 3 beste damene og herrene på begge distanser, samt deltakermedalje til alle som fullfører innen tidsgrensen.

 

Påmelding

Påmelding åpner 1. oktober 2017 og stenger 4.mai 2018. Det er begrensning på antall deltakere. Påmelding er kun gyldig når startkontingent er betalt. Ved påmelding krysses det av for at man har lest og godtar løpets regler og betingelser. Påmelding er bindende.

Deltakerbegrensning

100 miles: Maksimalt 100 deltakere

50 miles: Maksimalt 100 deltakere

 

Startavgift

Ved påmelding før 1. januar 2018:

  • 100-miles 900 kr
  • 50-miles 600 kr

 

Ved påmelding 1. januar - 31. mars 2018:

  • 100-miles 1200 kr
  • 50-miles 800 kr

 

Ved påmelding 1. april - 4. mai 2018:

  • 100-miles 1500 kr
  • 50-miles 1000 kr

Tidsplan og sperretider

 

Første løper 50 mi

Første løper 100 mi

Sperretid

Soria Moria

 

12:00

12:00

Drammen

 

16:30

19:30

Hanekleiva

00:00

21:00

02:00

Hengsrød

03:00

01:45

09:00

Tønsberg

05:15

04:45

14:00

Verdens Ende

09:00

09:15

21:00

Copyright @ All Rights Reserved